Header image

Čert a Mikuláš v 5. třídě

I do 5. třídy zavítal čert a Mikuláš.

Děti dostaly výslužku podle svých zásluh. 
Páťáci si na tento den připravili kostýmy čertů a andělů. Ve kterých se šli ukázat svým mladším spolužákům a řekli jim několik mikulášských básniček.