Header image

Dětská scéna 2023

Recitační soutěž

Ve středu 15.3. se naši 2 žáci – Julie Šišuláková(4.tř.)  a Adam Bláha(2.tř.) zúčastnili okresního kola této recitační soutěže. Adámek získal čestné uznání. Oběma děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.