Header image

Dlabu, dlabeš, dlabeme

školní družina tvoří

Ve školní družině jsme s prvňáčkama vydlabávali dýni. Práce to byla náročná, ale výsledek stál za to.

Anna Homolková