Header image

Fyzika s pohádkou

Výuka hravou formou

V pondělí 24.10. si děti ze 2. třídy připravily pohádku O veliké řepě, která pomohla sedmákům znázornit skládání sil v hodině fyziky. Dramatické znázornění bylo pro všechny velmi přínosné. Hodina se všem moc líbila.