Header image

Hýbeme se hezky česky

Pojďme během září nakupovat do Penny

S vaší účtenkou nad 100,- obdržíte i hlasovací lístek, který vhodíte do hlasovacího boxu na prodejně v Penny.
Pokud se nám podaří společnými silami vyhrát první cenu, obdrží naše škola 15 000,- na sportovní vybavení.

Pojďme to zkusit!!!!