Header image

Pochvala pro Stáňu Deuse

Prezentace žáka 5.třídy

V rámci hodiny AJ v 5. třídě nám Standa Deus připravil úžasnou prezentaci a výklad o týdenním pobytu v Anglii, kde navštívil své sestry a přivezl si spoustu zážitků.

             WELL DONE, AND THANK YOU STÁŇO!

Mgr. I. Havranová