Header image

Poděkování

Fotbalový kroužek děkuje

Děkujeme panu A. Bláhovi za dar ve výši šesti míčů našemu fotbalovému kroužku.