Header image

První třída v knihovně

První společná návštěva knihovny

18. října jsme navštívili městskou knihovnu. Děti se zde seznámily s knížkami, stolními hrami i pravidly pro půjčování. Strávili jsme zde příjemnou hodinku a půl a doufáme že i rodiče své děti v této aktivitě budou i nadále podporovat, přihlásí je do knihovny a budou v nich pěstovat lásku ke knihám.