Header image

Rodiče do lavic

Výuka jinak

Ve čtvrtek 20.10. proběhla ve 2. třídě ukázková hodina českého jazyka a angličtiny. Rodiče měli možnost vrátit se do lavic a vidět, co už jejich děti umí a jak jsou ve škole šikovné. Děkujeme rodičům za aktivní zapojení do hodin a vytvoření krásné atmosféry ve třídě.

Mgr. Denisa Vokálková