Header image

Sběr druhotných surovin

Zahájení sběru

Sběr bude zahájen 21.9.2022 a bude probíhat vždy ve středu.
V případě, že na den svozu bude připadat státní svátek, bude odvoz zajištěn v ÚTERÝ před svátkem (např. svátek je 28.9., odvoz bude 27.9.)

- svázaný papír, pytle s PET lahvemi můžete přivážet vždy ve středu ráno k bočnímu vchodu od záhonů - z ulice Komenská
- počty/kila nahlaste své třídní učitelce / svému třídnímu učiteli