Header image

Stmelovací kurz 7. třída

Stmelování v Jiříkově

Ve dnech 20. – 21.9.2022 proběhl stmelovací kurz 7. třídy. Nebyl čas se nudit, proběhly aktivity v rámci třídy, následovala akce v tělocvičně místní základní školy. K večeři jsme opékali vuřty.
Večer proběhl program v rámci školní prevence.
Druhý den byl kurz keramiky, kde žáci vytvářeli destičky dle svých návrhů.

Ing. Alena Riedelová