Header image

Stmelovací pobyt 9. třídy

Stmelování deváťáků

Ve dnech 21.-22. 9 se téměř celá 9. třída společně vydala do kláštera v Jiříkově, kde probíhal stmelovací kurz připravený naší školou. Během dvou dnů jsme absolvovali spoustu pohybových, kolektivních i tvůrčích aktivit, které měly jeden společný cíl: po prázdninách stmelit náš kolektiv, urovnat drobné spory a posílit vztahy v rámci naší třídy, abychom společně úspěšně absolvovali poslední školní rok na ZŠ Východní. Z ohlasu žáků bylo patrné, že se tento cíl povedlo naplnit. Nakonec se umoudřilo i počasí a naše povídání nad opékanými vuřty se protáhlo až do nočních hodin. Snad okolnosti dovolí a času stráveného společně mimo budovu školy bude letos více….

T. Vokálek