Header image

Svačinkové pondělí

Peče 9. třída

V pondělí 24.10. se uskuteční první svačinkový den.
Jedná se o akci na naší škole velmi oblíbenou a bohužel díky Covidu-19 pozastavenou.
Žákovský parlament se dohodl na obnovení této školní akce, do které se tentokrát zapojí i žáci druhého stupně.

Možnost zakoupení budou mít žáci o první přestávce ve školní jídelně. Cena se bude pohybovat dle velikosti a náročnosti od 5,- do 20,-

Výtěžek ze svačinek se rozdělí na tři části - pro potřeby třídy která peče
                                                                          - na akci žákovského parlamentu,
                                                                             která bude určená celé škole
                                                                          - na rozvoj školy (pomůcky na školní zahradu atd. ...)