Header image

Učení hrou

Elektrostavebnice v praxi

Minulý pátek nám p. učitel T. Vokálek představil a vysvětlil práci s novými elektrostavebnicemi a nadšení dětí nebralo konce.

Dnes jsme si tedy po domluvě a instrukcích s p. učitelem stavebnice zapůjčili a vyzkoušeli svoji šikovnost a vědomosti, které zužitkujeme na 2. stupni.

Bylo to skvělé, děti si to opravdu užily a jménem celé 4. třídy p. učiteli 9. třídy MOC děkujeme.