Header image

Zájmové kroužky 22/23

Nabídka zájmových kroužků pro žáky 1. st. (ŠD) a 2. st.

Pro tento školní rok jsme si pro vás připravili několik zájmových kroužků:

1) Fotbal: po, pá - 13:00 - 13:45 - Mgr. V. Juricová, Mgr. P. Karman - již probíhá

2) Pohybové hry: čt - 7:00 - 7:40 - pí. vychovatelky ŠD

3) Dramatický kroužek: čt - 13:45 - 14:30 - Mgr. A. Smetanová

4) Turistický kroužek pro 1. st. : nepravidelná činnost - Mgr. D. Vokálková (kapacita 15 žáků)

5) Turistický kroužek pro 2. st. : nepravidelná činnost - Mgr. P. Karman, Ing. J. Šafránek

6) Atletika: čt - 13:00 - 13:45 - A. Homolková

7) Přehazovaná: st - 7:00 - 7:40 - M. Damnitzová

8) Florbal: pá - 7:00 - 7:40 - M. Damnitzová

9) Míčové hry pro 2. st. : út - 14:00 - 15:00 - Mgr. Karman , budova Gymnázia

Kroužky začnou probíhat od 1.10.
 

Přihlášku na vybraný kroužek si mohou žáci vyzvednout u svých pí. vychovatelek v ŠD nebo u vedoucích kroužků.