Header image

Zemědělská olympiáda Frýdlant

Exkurze 9. a 5. třídy

Ve čtvrtek 20.4. se 9. a 5. třída vydala na exkurzi do Frýdlantu v Čechách, kde probíhala Zemědělská olympiáda středních škol. Vyzkoušet si mohli podojit krávu, hodit vidlema na cíl, projet se v sekacím traktůrku, pohladit si domácí tur a kur.

Exkurze proběhla vrámci pěstitelských prací a poznávání mladších spolužáků.