Header image

2. třída v knihovně

beseda se spisovatelkou

8. dubna jsme se setkali s nejoblíbenější dětskou spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou a protože některé její knížky už jsme četli, bylo naše setkání obzvláště milé a příjemné . Za zprostředkování besedy děkujeme paní Hance Těšitelové, dětské knihovnici