Header image

3. a 4. třída - exkurze

Projektové dny - Čím budu

Chtěly bychom vyjádřit velké poděkování za skvělé dopoledne zaměstnancům státní policie ve Varnsdorfu. Policisté připravili pro naše žáky (3. a 4. třídy) zajímavou besedu, kde jim přiblížili náplň jejich povolání. Beseda o práci policie, technice a snímání otisků byla nejen zajímavá, ale i poučná. Jejich ochota a přátelský přístup udělali z návštěvy policejní stanice nezapomenutelný zážitek nejen pro děti, ale i vyučující. Děkujeme za jejich odvahu a obětavost při každodenním plnění této nesmírně důležité role ve společnosti. Jmenovitě patří velký dík panu npor. Bc. Pavlovi Jedličkovi, Dis., npor. Michalovi Křížkovi, Dis., nprap. Bc. Petrovi Kepkovi a Ireně Kepkové.