Header image

Adaptační kurz 6.třídy

Poznávání nových spolužáků - projekt byl realizován za finanční podpory z programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2023

Ve dnech 13. -15. 9. 2023 jsme se vydali do kláštera v Jiříkově, kde probíhal adaptační kurz. Absolvovali jsme  spoustu pohybových, kolektivních i tvůrčích aktivit, které měly společný cíl:

1) seznámit se s novými žáky ve třídě
2) urovnat drobné spory 
3) posílit vztahy ve třídě

Z ohlasů žáků bylo patrné, že se tento cíl povedlo naplnit. Počasí nám přálo a zapršelo jen trochu. První večer jsme si opékali vuřty a druhý večer jsme společnými silami uvařili výborný kotlíkový gulášek    (po kterém se jen zaprášilo). 

Doufáme, že okolnosti dovolí a společných akcí mimo školní budovu bude více. 

T. Vokálek, M. Hlavová