Header image

Exkurze - 2. třída

Projektové dny "Čím budu"

V rámci projektových dnů na téma povolání jsme navštívili sběrný dvůr ve Varnsdorfu, kde jsme poznali práci lidí, kteří třídí odpady. Naše exkurze byla velmi zajímavá, přinesli jsme si z ní mnoho ponaučení. Také jsme navštívili městskou knihovnu, kde jsme poznali práci knihovnice.

Druháci + EJ+JK