Header image

Košíkáři

Školní aktivita pro žáky 1.st.

Od října probíhá na naší škole kroužek Pletení košíků. Žáci pod vedením paní učitelky Kozákové procvičují jemnou motoriku.