Header image

Květnová Praha

Exkurze - Poválečná Praha

V úterý 7. 5. navštívila 6. a 7. třída Prahu. Den před státním svátkem Osvobození, vyrazili žáci na Václavské náměstí, Staroměstské náměstí přes Karlův most na Pražský hrad - cestou také prošli kolem Židovského hřbitova a Rudolfína. Na hradě měli možnost projít Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, Baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. I když počasí prohlídce hlavního města vůbec nepřálo, všichni si užili návštěvu míst, kde ještě nebyli.