Header image

Podzim očima deváťáků

Výtvarná výchova jinak

V pátek 3. listopadu si žáci 9. třídy vyzkoušeli jiný způsob vyjádření výtvarného umění -
fotografování. Společně jsme došli na Kurťák, kde měli žáci za úkol vyfotografovat podzimní
momentky. Bylo na každém z nich, co konkrétně vyfotí. Jestli celou krajinu, strom, list nebo jiný
detail. Některé fotografie se žákům velice povedly.