Header image

Přerušení provozu ZŠ a ŠD dne 27.11.2023

Informace pro zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,

naše škola, resp. všichni její zaměstnanci, se v pondělí 27. listopadu 2023 připojí ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. K tomuto rozhodnutí nás vede nesouhlas s plánovanými opatřeními, která by měla být ve školách realizována a mohla by negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání. Klesnout má počet vyučovacích hodin, čímž bude ohrožena např. výuka jazyků a jiných předmětů v dělených skupinách. Měl by se zvyšovat počet žáků ve třídách a zároveň snižovat počet asistentů pedagoga, což by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, plánované škrty počtu a finančního ohodnocení ostatních pedagogů a nepedagogických pracovníků, by mohly vést k situacím, kdy by bylo těžké zajistit provoz škol (např. školník, uklízečky, kuchařky).

Připojením ke stávce bychom chtěli vyjádřit, že nám na kvalitním vzdělávání žáků záleží. Věříme, že podpora této stávky pomůže přinést pozitivní změny v našem školství.

Během této stávky bude přerušen provoz školy, výuka nebude probíhat. Omlouváme se za případné komplikace, které tato situace může způsobit vám i vašim dětem.

DDM Varnsdorf a ZS Regia a.s. Varnsdorf nabízejí programy pro děti v době stávky MŠ a ZŠ - viz přiložené letáky.

Vážení rodiče, věříme, že naše důvody pro stávku pochopíte a podpoříte nás.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Kolektiv ZŠ Východní

P. S. Dále rodiče informujte, že oběd v tento den nebude zajištěn, protože ŠJ Náměstí má také provoz přerušen, zaměstnanci jsou ve stávce. Děkuji