Header image

Projektové dny

Čím budu?

Projektové dny byly zaměřeny na povolání kolem nás. Žáci měli možnost se seznámit s profesemi, s nimiž se denně setkávají a udělat si hravou formou představu o tom, co které povolání obnáší. Také se zamýšleli nad tím, čím by chtěli být oni sami.

Žáci prvního stupně se v průběhu 5 vyučovacích hodin vystřídali vždy na 5 stanovištích.

1. stanoviště - zde si žáci zahráli na zedníky, kadeřníky, lékaře a prodavače.

2. stanoviště - žáci si zahráli na řidiče na dopravním hřišti.

3. stanoviště - tady se žáci stali zaměstnanci restaurace. Restaurace u Černé kočky. 

4. stanoviště - zde si vyzkoušeli žáci vytvořit svůj životopis.

5. stanoviště - na posledním stanovišti žáci shlédli sestřih rozhovorů zaměstnanců v různých profesích. 

Žáci druhého stupně byli rozděleni do 5 skupin

1. Dílny - práce ve školních dílnách - výroba dřevěných výrobků

2. Robotica - projektantské zaměření na mechanickou výrobu - stavba vlastní
                        automatizované motokáry

3. Čím budu - zaměření se na záliby a potřeby žáků - debata s odborníky ve svém povolání
                       - L. Procházková (policie), P. Horák (prof. sportovec) - 

4. Volba povolání - průzkum a ponoření se do hlubších dějin povolání

5. Příprava na přijímací zkoušky - žáci si vyzkoušeli jak to chodí v den přijímacího řízení na střední školu