Header image

Slavnostní přivítání prvňáčků v naší škole

Námořnické odpoledne pro budoucí první třídu

 Pondělí 4. září 2023 bylo úplně prvním školním dnem pro třídu prvňáčků.  Malí žáčci byli společně s rodiči slavnostně přivítáni paní ředitelkou Helenou Šmídovou, paní zástupkyní Alenou Smetanovou, paní učitelkou Martinou Kozákovou, paní asistentkou Evou Miloschewitschovou, paní vychovatelkou Hedvikou Šimkovou a také zástupcem města panem Martinem Musílkem. Poté si rodiče odvedla ze třídy paní vychovatelka, aby je seznámila s chodem družiny. Malí školáčci zůstali chvilku bez rodičů. S paní učitelkou a paní asistentkou si povídali o tom, co je čeká, naučili se novou básničku  a kdo chtěl, šel se podepsat na tabuli. Po návratu rodičů,  jim děti básničku zarecitovaly. A na dospělácích bylo vidět, jak jsou na své šikovné děti pyšní.
Našim novým žáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí a chodí do ní rádi!