Header image

Výdej obědů

Výdej obědů pro žáky a učitele je od 12:00 do 14:00 hodin.

Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, kusového ovoce nebo zeleniny z prostorů školní jídelny. 
Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. 
Doporučená doba pro výdej obědů pro žáky do jídlonosiče první den nemoci je od 11:45 - 12:00 hod.
Do skleněných nádob se strava nesmí vydávat.
Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě!