Header image

Výprava na Jedlovou

Exkurze do okolí - 2. třída

21. května se druháci vydali na přírodovědnou výpravu na Jedlovou. Cesta autobusem do Jiřetína rychle utekla a pak jsme se vydali už pěšky přes Křížovou horu směrem Jedlová. Cestou jsme sledovali ptáky, poznávali stromy a pozorovali přírodu. Slyšeli jsme ťukat datla, viděli sojku, ještěrku, ale i kůrovce. Za krásného počasí jsme vyšplhali až na vrchol Jedlové, kde jsme se po zásluze odměnili svačinou a drobným osvěžením z místní restaurace. Cesta zpátky už šla rychle, a tak jsme nakonec stihli i zmrzlinku v Jiřetíně na náměstí, odkud jsme se linkovým autobusem v pořádku a spokojeně vrátili zpátky do školy. 
Okolí našeho města je opravdu velmi krásné a my jsme odhodláni ho dále poznávat i za cenu nepohodlí a značného sportovního výkonu.