Header image

Wellbeing ve škole

Projektový týden Duševní pohody

Na přelomu dubna a května probíhal na naší škole v pořadí již
5. ročník projektu z cyklu Po stopách poznání. Tato akce byla
podpořena městem Varnsdorf.

Ve dnech, které byly věnovány WELLBEINGU neboli DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ,
se žáci nejdříve zabývali otázkou, co jim pomáhá, když se
necítí dobře, jsou smutní nebo mají špatnou náladu. Poté měli
možnost vyzkoušet si různé druhy aktivit a pozorovat, jak se při nich
nebo po nich cítí.

Děti z 1.stupně si vyzkoušely nejen účinek knížek, muzikoterapie,
jógy, jógy smíchu, ale také jak na ně působí pobyt venku a práce
na zahradě. Poslední den je čekal odpočinek v relaxační místnosti,
kde mohly ze svého pelíšku pozorovat hvězdičky, měsíc a světla
připomínající polární záři.

Žáci 2. stupně se seznámili s důležitostí zdravého životního stylu
a s možností využití zdravotnických pomůcek pro udržení dobrého
zdraví, vyzkoušeli si dechová cvičení pro uklidnění,
barefootakupresurní procházku, hru na didgeridoo, sestavili si
Maslowovu pyramidu potřeb, prošli kurzem jógy a zastavili se
i v snoezelenu (relaxační místnost). Zahráli si deskové hry, postavili
stavby z Lega a učili se pravidla šachů.

Při šipkované, která proběhla napříč třídami, si našli žáci nové
kamarády a vyzkoušeli si spolupráci ve skupině.
Každá třída byla na závěr odměněna velkou medailí, která, jak
věříme, vyvolá v dětech příjemné vzpomínky na projekt.
Samozřejmostí je i vyhodnocení, zpětná vazba od žáků, rodičů
i učitelů. Těšíme se na další zajímavé projekty.