Header image

Doučování žáků

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
"Financováno Evropskou unií - Next Generation EU"

Doučování žáků z fondu Národního plánu obnovy probíhá na naší škole v každém ročníku 1. – 9. třídy.
Tuto podporu mohou využít všichni žáci.  

Základní kritéria:
Žák, který byl identifikován svým učitelem na základě podkladů a zkušeností
Žák, který je ohrožen školním neúspěchem
Žák, který měl zvýšenou absenci 20% a více
Žák, se speciálními vzdělávacími potřebami
Žák s odlišným mateřským jazykem
Žák s jinými překážkami ve vzdělávání.

Cílem doučování je podpora všech skupin žáků ohrožených školním neúspěchem. Dalším cílem je motivovat žáky k aktivitě a osobnímu rozvoji.

Vybrané heslo: DOUČOVÁNÍ JE BONUS

Výsledky doučování: žákům se vrací jejich sebevědomí a schopnost učit se, začínají se úspěšně připravovat na školní výuku, přijímací zkoušky

Žák, učitel i rodič spolupracují, odstraňují překážky na cestě za školním úspěchem.