Header image

Podpořené projekty Ústeckým krajem z programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021

V říjnu a listopadu 2021 naše škola uskutečnila dva projekty s finanční
podporou Ústeckého kraje.

Prvním projektem byl Adaptační kurz žáků 6. třídy Světlo pod Vyhlídkou,
který se konal ve dnech 6. - 8. 10. 2021, druhým podpořeným projektem bylo
školení pedagogů, a to kompetence třídního učitele k vedení třídnických
hodin, kompetence učitele při nestandardním chování žáků v kyberprostoru
a agresivitě rodičů. Tato školení k daným tématům proběhla v listopadu 2021.

Děkujeme za spolupráci.