Header image

Zdravověda není žádná věda

Zdravověda není žádná věda Naše škola se rozhodla uspořádat tento projektový týden u příležitosti letošního 100. výročí založení Československého a Českého červeného kříže (6. 2.) a zároveň u příležitosti Mezinárodního dne zdraví (7. 4.), v průběhu týdne jsme se také připojili ke Světovému dni Downova syndromu (21. 3.).

Celoškolní akce začala v pondělí 18. 3., kdy se děti v rámci své třídy seznámily s historií zmíněných událostí a také s programem celého týdne. Současně si také vylosovaly, do které pracovní skupiny budou patřit. Skupin vzniklo 10 a zahrnovaly zástupce z každého ročníku.

V úterý 19. 3. již žáci pracovali ve skupinách a střídali činnosti zaměřené na zdravovědu (první pomoc, hygiena, lidské tělo, zdravá výživa apod. ), a to na 10 stanovištích, které řídili učitelé a v jednom případě i lékařka z oboru intenzivního lékařství a anesteziologie MuDr. Eva Hušková, pod jejímž odborným dohledem si mohli žáci vyzkoušet resuscitaci.

Středa byla zaměřena na zdravou výživu. Našimi hosty byli malí předškoláci z MŠ Stonožka a z MŠ Slovíčko. Ti se zařadili do školních skupin a všichni společně na 10 stanovištích pod vedením učitelů vytvářeli zdravé svačinky. Vznikly chutné pokrmy, vzájemně jsme ochutnávali a hodnotili, na závěr jsme si společně zazpívali písničku o vitamínech. Děti z MŠ si odnášely malou zdravou pochoutku, kterou věnoval škole PharmDr. Jindřich Šmíd.

Ve čtvrtek odpoledne jsme uspořádali v přilehlém areálu školy akci pro děti, rodiče a širší veřejnost. Akci spoluorganizoval záchranářský tým Jany Hozákové, připojili se i varnsdorfští hasiči pod vedením Jiřího Suchardy a všichni společně jsme vytvořili 8 stanovišť, na kterých si dvojice – rodič a dítě vyzkoušely své znalosti a dovednosti v oboru zdravověda a 1. pomoc. Hostem byl místostarosta města ThMgr. Roland Solloch, který řekl v úvodu několik milých vět. Podávalo se zdravé občerstvení a malá odměna.

V pátek jsme společně celou akci vyhodnotili a odměnili vítěznou skupinu.

Celý projekt byl finančně podpořen z dotačního programu města Varnsdorf, dále děkujeme Janě Hozákové a jejímu týmu, Jiřímu Suchardovi a hasičům, dík patří také MuDr. Evě Huškové a PharmDr. Jindřichu Šmídovi.

Odkaz na fotogalerii úterý
Odkaz na fotogalerii středa
Odkaz na fotogalerii čtvrtek
Odkaz na fotogalerii pátek

Pondělí

v pondělí se žáci seznámili s projektem a tématem samotným. Během dopoledne byli rozděleni do 10 skupin, které zbytek týdne spolupracovaly a plnily zadaná témata.

Úterý

Již od začátku vyučování se rozdělené skupiny přesunuly na předem daná stanoviště, kde na ně čekali vyučující.

Celkem bylo připraveno 10 disciplín s tématickými úkoly, kde se během 20 minut žáci dozvěděli nové informace týkající se zdraví, zdravého životního stylu a prevence. Všechny skupiny stačily během dopoledne absolvovat všech 10 stanovišť a odnést si spoustu nových informací.

Stanoviště:
 č. 1 - Zdraví a pohyb
 č. 2 - Vitamíny
 č. 3 - Potravinová pyramida
 č. 4 - Obvazové dovednosti
 č. 5 - Náš chrup
 č. 6 - Výtvarná činnost - tvorba lidského těla
 č. 7 - Deskové hry - Naše zdraví
 č. 8 - První pomoc
 č. 9 - první pomoc v praxi
 č. 10 - Lékárnička - co v ní najdu

Středa

Ve středu nás přišly navštívit děti z MŠ Stonožka a MŠ Slovíčko. Děti se dorozdělily do našich skupin a celé dopoledne spolupracovaly se staršími kamarády. Středeční den všichni strávili tvořením zdravých svačinek. Svačinky na závěr všichni ochutnali a bodově ohodnotili. Body si zapsali do celkového hodnocení.
Největší úspěch u dětí měla svačinka skupiny č. 8 - Ovocné špízy s čoko fondue.
U vyučujících zvítězila skupina č. 7 - Zapečené müsli.

Čtvrtek

Dopoledne proběhla běžná výuka.

Odpoledne pak na školní zahradu zavítali Hasiči a záchranářský kroužek "Mladý záchranář". Děti i s rodiči měli možnost vyzkoušet si první pomoc v praxi a také si mohli ověřit zda to, co již umí, umí správně Na každého čekala cena za absolvování všech deseti stanovišť.

Pátek

Během pátečního dopoledne se celá škola sešla v tělocvičně k závěrečnému vyhodnocení.
Každý z účastníků si odnesl drobnou odměnu za celotýdenní práci.

Konečné pořadí:
 1. místo - skupina č. 8
 2. místo - skupina č. 5
 3. místo - skupina č. 2
 4. místo - skupina č. 4
 5. místo - skupina č. 6
 6. místo - skupina č. 9
 7. místo - skupina č. 1
 8. místo - skupina č. 7
 9. místo - skupina č. 10
 10. místo - skupina č. 3

Fotoalbum na rajce.net

Den č. 5 - vyhodnocení