Header image

Dopravní výchova

Od 15. 6. do 19. 6. proběhl na ZŠ Východní DOPRAVNÍ TÝDEN podpořený dotací města Varnsdorf.

Projekt Dopravní výchova navázal na loňský projekt, který byl věnován zdravovědě. Je tak pokračováním nově vznikající tradice.

K této příležitosti byly zakoupeny nové pomůcky a hračky, ty budou dále využívány při výuce a při hrách ve školní družině. Děti si pohrají s novými nákladními auty, trakaři a vestičkami, na kterých jsou dopravní značky, semafory, autíčka…

Celý projektový týden si žáci připomínali pravidla silničního provozu, určovali dopravní značky, procvičovali poznatky na interaktivních tabulích a rozvíjeli svoji zdatnost a obratnost. V družině se svými vychovatelkami malovali obrázky dopravních prostředků a policistů. Pro širokou veřejnost připravili letáčky o bezpečnosti na silnicích.

Na středeční SOUTĚŽNÍ DOPOLEDNE se přišel podívat také pan Sucharda, místostarosta města Varnsdorf a paní Radka Ježková.

Soutěžícími byly děti z MŠ Stonožka, MŠ Slovíčko a žáci 1.- 4. třídy, Na plnění jednotlivých úkolů svědomitě dohlíželi páťáci s přísným panem policistou, kterého si zahrál náš učitel tělocviku.

Po splnění všech úkolů si každý odnášel nejen pěknou odměnu, ale i spoustu nových zážitků.

Všichni se těšíme na pokračování tohoto projektu v příštím školním roce.

Zaměstnanci ZŠ Východní