Header image

2. zasedání ŽP

Opět jsme se sešli.

Účastníci: zástupci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. třídy, Mgr. Petr Karman, Mgr. Helena Šmídová, Michaela Damnitzová

V úvodu proběhlo společné přivítání.
Jako první si „parlameňťáci“ odhlasovali, že se 10. 11. uskuteční Den šílených účesů - projekt Hrdá škola.
Dále proběhla diskuze ohledně předvánočního Sportovního maratonu. Do příštího zasedání byly zadány úkoly – jak by maraton probíhal a zástupci dostali za úkol zjistit ve třídách, zda bude o tuto akci zájem (účast bude dobrovolná).

Dalším bodem byla diskuze s paní ředitelkou, co a jak by se dalo ještě ve škole vylepšit.

Další zasedání proběhne 19. 11. v jazykové učebně.