Header image

3. zasedání ŽP

Další zasedání parlamentu

Účastníci: zástupci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. třídy, Mgr. Petr Karman, M. Damnitzová, Bc. A. Denežkina

Po společném začátku proběhlo krátké zhodnocení projektu Hrdá škola - Týden netradičních barev, Suit-up den, Den šílených účesů, Dobrý skutek, Teplákový den. 
Dalším bodem zasedání bylo projednání akcí pro školní parlament - Přespávanda parlamentu, Parlameňťácký výlet
Přespávanda - odsouhlasený termín - 10.3.
                         - zástupci tříd mají do příštího zasedání promyslet program
                         - první návrh - vymyslet školní "hymnu" 
Parlameňťácký výlet - termín v týdnu 13.6. - 17.6. 2022
                                     - proběhlo hlasování o náplni výletu a) Zoo Děčín - 14x ano, 0x ne
                                                                                                     b) Česko-Saské Švýcarsko - 0x ano, 14x ne
                                                                                                     c) Zoo + botanická Liberec - 0x ano, 14x ne
                                     - jednohlasně odsouhlasen výlet do ZOO Děčín

Posledním bodem bylo projednání akce, kterou chtěl parlament uspořádat před Vánoci, a to Sportovní maraton.
Probíhala diskuze, jak by akce probíhala a jak by byla zaopatřena. Do příštího jednání si parlameňťáci dali úkoly:
        1) Zjistit ve třídách, zda trvá zájem o akci
        2) Zjistit přesný počet účastníků ve třídě
        3) Zjistit zájem vyučujících + asistentek a požádat je o výpomoc s dozory během akce  

Další zasedání proběhne 4.3. pátou vyučovací hodinu v tělocvičně školy.

 

MD