Header image

4. zasedání žákovského parlamentu

Zasedání s přespáním

Ve čtvrtek 10. 3. se uskutečnilo další zasedání žákovského parlamentu. Jelikož měli „parlameňťáci“ co řešit, rozhodli jsme se spojit zasedání s přespáním ve škole. Měli tak více času na přípravu akce, která se bude konat koncem školního roku (Sportovní maraton).

Sešli jsme se vpodvečer ve školní jídelně, kde jsme se společně přivítali a seznámili  s programem večera. Nejdříve si děti k večeři upekly pizzu, potom se přesunuly do tělocvičny, kde proběhly společné hry. Následovalo zasedání, kde si zástupci tříd rozdělili úkoly pro připravovanou akci. Program maratonu by měli vymyslet během jarních prázdnin do dalšího zasedání parlamentu.

Na závěr večera jsme školní tělocvičnu proměnili na kinosál a na dobrou noc si pustili film.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na další společnou akci, která nás čeká 28. 3. - Retro den, který bude dalším pokračováním celoroční soutěže tříd.