Header image

6. zasedání ŽP

Další zasedání parlamentu

Účastníci: zástupci 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. třídy, Mgr. Petr Karman, Bc. Anna Denežkina, M. Damnitzová

V pátek 22. 4. se sešel parlament na svém další zasedání.
Zasedání řídil nově zvolený předseda J. Štefan (8. třída).

Nejprve bylo nutné stanovit termín připravované školní akce "No back pack day". Parlament se shodl na termínu 6. 5.
N. Valíčková a zástupci 7. třídy připraví letáčky na propagaci akce.

Dále parlament projednával obnovení víceleté školní akce, která byla mezi žáky velice oblíbena, a to Svačinkové dny.
Předseda představil Svačinkové dny novým žákům. Akce by začala probíhat od nového školního roku 2022/2023.
Parlament navrhl a zároveň odhlasoval, že tentokrát by se do pečení zapojil i druhý stupeň.
6. a 7. třída má do příští schůzky připravit návrh, jak by se nakládalo s vybranými penězi.

Posledním bodem jednání byly dlouho diskutované automaty na pití a jídlo:
- J. Karman a T. Šimek mají připravit prezentaci "Proč ANO" - do 2. 5.
- zástupci 4., 5., 6. a 7. třídy připraví náměty, co pro to můžou udělat sami žáci.

Další zasedání proběhne 2. 5. v průběhu šesté vyučovací hodiny.