Header image

7. zasedání parlamentu

Kontrolní zasedání parlamentu

Účastníci: zástupci 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. třídy, Mgr. P. Karman, M. Damnitzová

V úvodu zasedání proběhla kontrola zadaných úkolů z minulé schůzky.

1. Kontrola EKO týdne:
     1. třída - stavění hráziček ve spolupráci s 8. třídou pro zadržení vody v přírodě
                  - sběr PET lahví a papíru
     2. třída - čištění školních pozemků ve spolupráci se 7. třídou

                   - nové osázení školního pozemku
                   - sběr PET lahví a papíru
     3. třída - celý týden zapisovali a vytvářeli záznam o svém počinu: sprchování     do 2 minut
                    - sázení rostlin + péče

                    - do školy pěšky                                                                                             
                   - zapojení celé rodiny do EKO projektu
                   - sběr PET lahví a papíru

     4. třída v - úklid lesa ve spolupráci se 6. třídou, sestavení návodu, jak se     správně  EKO chovat
                   - sběr PET lahví a papíru

     5. třída - měsíc duben "Do školy bez aut", propagace bezobalového obchodu
                  -  čištění školního pozemku
                  - sběr PET lahví a papíru

     6. třída - úklid lesa ve spolupráci se 4. třídou
                   - sběr PET lahví

     7. třída - ve spolupráci s 2. třídou čištění školních pozemků, nové osázení na školním pozemku
                   - prezentace pro 2. třídu - Klima
                   - tvorba EKO plakátu

     8. třída - ve spolupráci s 1. třídou stavění hráziček z důvodu zadržování vody v přírodě
                   - 1 lahev na pití / 1 týden - šetření plastů
                   - celotýdení úklid cestou do školy a ze školy, sběr odpadu cestou na Špičák
                   - přeházení školního kompostu
                   - prezentace pro 3. třídu "Zadržování vody v přírodě"

    9. třída - týden chůze do školy pešky
                  - osázení školního pozemku

2. Automaty - úkoly trvají
     Již je připravena prezentace, která bude na příštím zasedání představena parlamentu a po odsouhlasení bude předvedena vedení školy.     

3. Svačinkové dny - žáci navrhli dvě varianty využití výdělku. Hlasováním byla zvolena varianta č. 2, která bude v pátek 6. 5. představena vedení školy.

1. varianta 2. varianta
20% na akci pro žáky pořádanou ŽP 20% na akci pro žáky pořádanou ŽP
50% na prostředky školy 50% na prostředky školy
30% na dobročinné účely 30% na prostředky dané třídy

             
             hlasování: ANO - 0x                                  ANO - 14x                                                                                            

4) Den bez batohů -  proběhne 6. 4., letáčky vyrobeny a vyvěšeny

Parlament projednával, zda zasedat v pondělí 6. vyučovací hodinu (10x ANO), a nebo v pátek 5. vyučovací hodinu (4x ANO).
Prozatím bylo odsouhlaseno každé pondělí 6. vyučovací hodinu, v případě plného plnění úkolů se parlament bude scházet 1x za 14 dní (pondělí nebo pátek).

Další zasedání proběhne 9. 5. šestou vyučovací hodinu v 6. třídě.