Header image

1. zasedání ŽP

Žákovský parlament se opět rozjíždí

V pondělí 17.10. se v letošním školním roce poprvé sešel Žákovský parlament.

Účastníci: 
3. třída (T. Hánlová, L. Málková), 4. třída (A. Vrataninová, J. Jedlička), 5. třída (T. Holubcová, K. Málková), 6. třída (T. Purkar, K. Vápeníková), 7. třída (V. Burgerová, K. Švecová), 8. třída (E. Jindrová, T. Javůrková), 9. třída (A. Šimek, T. Chvojan), Mgr. V. Hasoňová, Mgr. H. Šmídová, M. Damnitzová 

Program:
1. Představení parlamentu novým žákům
2. Připomenutí rozdělaných projektů z loňského školního roku - Sportovní maraton, Automaty do školy, Svačinky*
3. Rozdání úkolů do příštího zasedání - volba předsedy, zájem o sportovní maraton

* Svačinky - 24.10. peče 9. třída - školní jídelna 
                   - zařídit propagaci po škole (letáčky, info po třídách) - 9. třída

Příští zasedání 31.10.velké přestávce ve školní jídelně.