Header image

2. zasedání ŽP

Práce parlamentu pokračuje

7.11. pokračoval Žákovský parlament dalším zasedáním

Účastníci: 3. třída (L. Málková, F. Maceček), 4. třída (A. Vrataninnová, J. Jedlička), 5. třída (K. Málková, T. Holubcová), 6. třída (K. Vápeníková, T. Purkar), 7. třída (V. Burgerová, K. Švecová), 8. třída (E. Jindrová, Z. Wünsche), 9. třída (J. Štefan, A. Šimek, T. Chvojan), Mgr. V. Hasoňová, M. Damnitzová

Začátkem zasedání si vzal slovo staronový předseda parlamentu J. Štefan a připomněl probíhající úkoly:
1) automat do školy - A. Šimek si po nemoci domluví schůzku s pí. ředitelkou
2) ve třídách proběhlo hlasování o 5 akcí od Hrdé školy
3) Sportovní maraton - proběhne 2.2. - předán návrh sportů

Parlament byl srozumněn s dělením peněz za svačinky - 1/3 třídě, 1/3 škole, 1/3 na dobročinnost.
Během listopadu peče 8. třída - na příštím zasedání upřesní datum.

16.11. proběhne zasedání s přespáním.

V diskuzi byl nadnesen návrh dobrovolných přestávek venku nebo v tělocvičně. Bude předneseno vedení školy.