Header image

3. zasedání

Zasedání s noclehem

Ve středu 16.11. se sešel parlament v 17:00 v jazykové učebně školy.
Vzhledem k velké marodce nedorazili zástupci 5. třídy a 3. třída poslala náhradníky. Zbytek zástupců se zasedání zúčastnil.

Na programu bylo: zasedání, příprava večeře, společné aktivity v tělocvičně a promítání filmu / pohádky

Zasedání opět řídil předseda Jakub Štefan. Na samém začátku proběhlo jmenování zástupců předsedy - E. Jindrová a Z. Wünsche.
Předseda se zástupci řešil průběh sportovního maratonu a stanovil úkoly, na kterých budou pracovat do ledna.
- program
- zapojení tříd
- systém výstupu na Everest
- příprava propagačních letáků - E. Jindrová
Dále byli zástupci informováni o průběhu jednání s paní ředitelkou na téma automaty - přípojka, spotřeba, vybraná firma.

Po zasedání si parlamenťáci připravili k večeři pizzu a přemístili se do tělocvičny ke společným aktivitám. Kolem 22:30 se starší žáci přesunuli na film do jazykové učebny a mladší si pustili v tělocvičně animovaný film.

Ráno jsme se rozloučili u snídaně kde jsme se domluvili, že další zasedání proběhne 28.11. v 9:40 v jídelně školy