Header image

2. zasedání ŽP

Další zasedání parlamentu

V pondělí 30.10. se opět sešel Žákovský parlament.

Účastníci: 
3. třída (T. Boumová, M. Nekvinda), 4. třída (V. Kardaszová, F. Maceček), 5. třída (A. Vrataninová, J. Šišuláková), 6. třída (T. Holubcová, K. Málková), 7. třída (K. Vápeníková, B. Schuldesová), 8. třída (K. Švecová, A. Velagyiová), 9. třída (E. Jindrová, Z. Wünsche), M. Damnitzová, M. Hlavová 

Program:
1. Kontrola zadaných úkolý - "Jiné dny"
navrhnuté dny - Plavkový den, Den bez batohů, Exkurzový den, Pyžamový den, Den dvojčat, Den na ruby, Den s brýlemi
hlasováním prošlo - Den bez batohů - 9x ANO, 5x NE
                                 - Exkurzový den - 8x ANO, 6x NE
                                 - Pyžamový den - 7x ANO, 5x NE, 2x ZDRŽENÍ
termíny budou upřesněny

2. Hlasování kam půjde letošní výtěžek z charitativní části Svačinek
 V hlasování prošla adopce zvířete ze ZOO - úkol pro 9. třídu - zjistit ZOO, podmínky, druh zvířete, jméno

3. Mikulášská akce ŽP
Parlamenťáci chtějí za ŽP obdarovat starší spoluobčany města - zástupkyně 6. třídy zjistí zda by měl zájem Pečovatelský dům nebo LDN - 5.12. parlameňťáci navštíví s nadílkou.

4. Automaty ve škole
9. třída dostala úkol - zjistit dodavatele, který zajišťuje automaty na základní školy (svačinová vyhláška), podmínky provozu

Na další zasedání byla pozvána paní ředitelka.

Další zasedání 13.11. v 9:40 v jídelně