Header image

Druhé zasedání žákovského parlamentu

V pondělí 26. 11. se na svém druhém zasedání sešel školní parlament. Po společném přivítání se v tělocvičně uspořádaly motivační hry, které žákům mohly poodkrýt a napovědět koho v nadcházející volbě předsedy volit.

Po samotném zasedání si žáci užili bojovou hru po škole a po té se přesunuli do 4. třídy, kde proběhla volba předsedy. Všichni zúčastnění hlasovali, nikdo se nezdržel.

Předsedou žákovského parlamentu byl se čtyřmi hlasy zvolen Josef Jelínek.

Závěrem večera společně shlédli vánoční film a odebrali se do spacáků.