Header image

Druhé zasedání Žákovského parlamentu

3. února proběhlo druhé zasedání nově zvoleného Žákovského parlamentu.
Forma schůzky byla ON LINE.

II. zasedání Žákovského parlamentu

3.2.2021

Přítomni:

                  3. třída – Z. Malá, L.Kinčlová

                  4. třída – K. Kořínková, B. Schuldesová

                  5. třída – L. Slavík

                  6. třída – Z. Wünsche, K. Lániková

                  8. třída – J. Karman

Koordinátor: Mgr. P. Karman, M. Damnitzová

 

Program: 1. Zkouška volby předsedy Žákovského parlamentu.

                  2. Vytvoření akce pro žáky naší školy.

 

Ad1      Žáci si vyzkoušeli volbu předsedy Žákovského 

              parlamentu pomocí aplikace Mentimeter.

Ad2       Žáci se shodli na první akci Žákovského parlamentu.

               Jde o akci pro děti od třetí do deváté třídy. Úkolem

              dětí bude namalovat (ručně, pomocí počítače)

              obrázek na téma : Co dělám rád(a), když jsem stále

              doma. Soutěž bude vyhlášena 15. února.