Header image

Družinové rozloučení

V úterý 23. 6. jsme se konečně mohli vidět....

Na naší školní zahradě a hřišti se sešla parta družinových dětí a jejich rodičů a společně se svými vychovatelkami strávili pohodové a slunečné odpoledne.

Rodiče měli za úkol přijít ve stejné barvě trička jako jejich dítko. Úkol splnili na jedničku. Na zahradě je čekaly čtyři netradiční soutěže, u kterých jsme se všichni pořádně zasmáli.

Společně jsme si opekli buřtíky, které nám sponzorským darem zakoupili p. L. Bartošová a p. S. Feigel. ochutnali výbornou bábovku od p. Jedličkové a po dlouhé pauze jsme si popovídali.

Odpoledne se vydařilo a už teď se všichni těšíme na další společnou akci.

Blanka Marcziová