Header image

Výsledky bobování - ŠD

V pátek 18. 1. proběhlo ve všech odděleních vyhlášení dvou disciplín v bobování.

Všem vítězům blahopřejeme.