Header image

Balónkový baron v ŠD

Den dětí v ŠD

V pondělí 7. 6. zpestřil dětem družinové odpoledne BALONKOVÝ BARON.
Ve 14 hod. se na naší školní zahradě objevil klaun se spoustou rekvizit. Na začátku pestrého programu si všechny děti vyrobily z nafouknutého balónku vlastního pejska. Následovalo vyrábění klauna. Kdo uhádl, co klaun vyrábí, výsledný výtvor byl jeho. Pak následovalo kouzlení s pomocí asistentů z řad dětí. Na závěr si klaun připravil bublifukový rej. Nejdříve dětem ukázal, jak se s bublifuky zachází a potom si všechny bublifuky mohly děti vyzkoušet. Velmi vydařené odpoledne se všem velice líbilo a těšíme se na další akci.