Header image

Prázdniny v ŠD

Ani o prázdninách děti ve školní družině nezahálely. Společně jsme vypleli školní záhonky a kolem školy, sportovali jsme, soutěžili a také malovali, kreslili a vyráběli.

Ani o prázdninách děti ve školní družině nezahálely. Společně jsme vypleli školní záhonky a kolem školy, sportovali jsme, soutěžili a také malovali, kreslili a vyráběli.

Samozřejmě zbyla spousta času na hry a hraní v družině, na zahradě a školním hřišti.

Blanka Marcziová