Header image

Vycházka ke krmelci

Ve středu 15. 1. se všechna oddělení ŠD vypravila na Špičák.

Šli jsme ke krmelci, abychom ho naplnili dobrotami pro lesní zvířátka a tím jim pomohli přečkat zimu. Nezapomněli jsme ani na ptáčky, kterým jsme dobroty pověsili na větve stromů a keřů. Některé děti viděly krmelec poprvé. Od krmelců jsme vyrazili ještě k vysílači, odkud byl krásný výhled na okolní krajinu a města. Děti si z igelitových sáčků udělaly draky a pobíhaly po kopci.

Vyvětraní, uťapkaní a plni zážitků jsme se v půl čtvrté vrátili ke škole.