Header image

Březen - měsíc knihy

Vytváříme knihu

V březnu si děti ze 4. oddělení družiny vyráběly vlastní knížku a svoji postavičku, jak čte. Březen byl měsícem knihy, a tak si děti toto téma krásně znázornily.